Početna stranica :: Karta proizvoda

Karta proizvoda

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a
SKU: KOV002
Knjiga sadrži sljedeće dokumente: Vodič kroz Zakon o mladima FBiH (s opisanim procesom donošenja Zakona), Poređenje Zakona o mladima FBiH sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, Strategija prema mladima Evropske unije, Radni dokument Komisije EU o indikatorima Evropske unije u oblasti mladih

Upišite svoju cijenu ako želite!
Cijena za ovaj proizvod nije određena. Sami možete odlučiti želite li platiti određeni iznos ili ne.
Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a
SKU: KSP001
Knjiga sadrži sljedeće dokumente: Vodič kroz Zakon o mladima FBiH (s opisanim procesom donošenja Zakona), Poređenje Zakona o mladima FBiH sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, Strategija prema mladima Evropske unije, Radni dokument Komisije EU o indikatorima Evropske unije u oblasti mladih.
U cijenu je uključena samo cijena štampe.

Vaša cijena: EUR2.30 (KM4.50)
Tržišna/uobičajena cijena: EUR10.23 , uštedi 78%
Količina (između 1 i 100)