Početna stranica :: Karta proizvoda

Karta proizvoda

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Evropske smjernice za vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja
SKU: KOV003
Publikacija sadrži zaključke koji su nastali razmjenom iskustava kroz vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja, a koja je trajala preko dvije godine i u kojoj su učestvovali predstavnici/e iz više od 20 evropskih zemalja. Ovaj dokument nastoji doprinijeti daljnjem razvoju vrjednovanja neformalnog i informalnog učenja na evropskom, državnom i lokalnom nivou. Prijevodom publikacije na bosanski jezik Institut za razvoj mladih KULT želi dodatno ohrabriti sve zainteresirane strane da promoviraju neformalno i informalno učenje, s posebnim naglaskom na njegovo vrjednovanje, odn. priznavanje.
Smjernice sadržane u publikaciji namijenjene su širokom krugu ljudi koji izrađuju, usvajaju i provode politike, tj. onima koji su uključeni u razvoj i provođenje koncepta vrjednovanja na različitim nivoima. Skrenut ćemo pažnju da vrjednovanje nije isključivo briga institucija za obrazovanje i osposobljavanje; ono se tiče i javnih i privatnih preduzeća, nevladinih organizacija i dr. Sadržaj publikacije nastoji obuhvatiti ovu raznolikost interesnih strana (stakeholders), što je naročito vidljivo na kontrolnom spisku za praktičare, nudeći učesnicima/ama praktičan alat za procjenu napretka.

Upišite svoju cijenu ako želite!
Cijena za ovaj proizvod nije određena. Sami možete odlučiti želite li platiti određeni iznos ili ne.