Početna stranica :: Knjige :: Štampane publikacije :: Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a

Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a

Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a
Knjiga sadrži sljedeće dokumente: Vodič kroz Zakon o mladima FBiH (s opisanim procesom donošenja Zakona), Poređenje Zakona o mladima FBiH sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, Strategija prema mladima Evropske unije, Radni dokument Komisije EU o indikatorima Evropske unije u oblasti mladih.
U cijenu je uključena samo cijena štampe.
78%
Detalji
SKU KSP001
Težina 250.00 g
Author Jasmin Bešić, Rusmir Pobrić
ISBN 9789958194603
 
Tržišna/uobičajena cijena: EUR10.23
Vaša cijena: EUR2.30 (KM4.50)
Opcije
Količina