Početna stranica :: Knjige :: Štampane publikacije

Štampane publikacije

Ove publikacije dostavljaju se poštom u štampanom izdanju.

Proizvodi

Složi prema: SKU Product cijena Default
Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a
SKU: KSP001
Knjiga sadrži sljedeće dokumente: Vodič kroz Zakon o mladima FBiH (s opisanim procesom donošenja Zakona), Poređenje Zakona o mladima FBiH sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, Strategija prema mladima Evropske unije, Radni dokument Komisije EU o indikatorima Evropske unije u oblasti mladih.
U cijenu je uključena samo cijena štampe.
You have rated this product already

Vaša cijena: EUR2.30 (KM4.50)
Tržišna/uobičajena cijena: EUR10.23 , uštedi 78%
Količina (između 1 i 100)