Početna stranica :: Knjige :: Online verzija

Online verzija

Ove publikacije dostavljaju Vam se e-mailom u elektronskoj verziji.

Proizvodi

Složi prema: SKU Product cijena Default
Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a
SKU: KOV002
Knjiga sadrži sljedeće dokumente: Vodič kroz Zakon o mladima FBiH (s opisanim procesom donošenja Zakona), Poređenje Zakona o mladima FBiH sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, Strategija prema mladima Evropske unije, Radni dokument Komisije EU o indikatorima Evropske unije u oblasti mladih

Upišite svoju cijenu ako želite!
Cijena za ovaj proizvod nije određena. Sami možete odlučiti želite li platiti određeni iznos ili ne.
Evropske smjernice za vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja
SKU: KOV003
Publikacija sadrži zaključke koji su nastali razmjenom iskustava kroz vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja, a koja je trajala preko dvije godine i u kojoj su učestvovali predstavnici/e iz više od 20 evropskih zemalja. Ovaj dokument nastoji doprinijeti daljnjem razvoju vrjednovanja neformalnog i informalnog učenja na evropskom, državnom i lokalnom nivou. Prijevodom publikacije na bosanski jezik Institut za razvoj mladih KULT želi dodatno ohrabriti sve zainteresirane strane da promoviraju neformalno i informalno učenje, s posebnim naglaskom na njegovo vrjednovanje, odn. priznavanje.
Smjernice sadržane u publikaciji namijenjene su širokom krugu ljudi koji izrađuju, usvajaju i provode politike, tj. onima koji su uključeni u razvoj i provođenje koncepta vrjednovanja na različitim nivoima. Skrenut ćemo pažnju da vrjednovanje nije isključivo briga institucija za obrazovanje i osposobljavanje; ono se tiče i javnih i privatnih preduzeća, nevladinih organizacija i dr. Sadržaj publikacije nastoji obuhvatiti ovu raznolikost interesnih strana (stakeholders), što je naročito vidljivo na kontrolnom spisku za praktičare, nudeći učesnicima/ama praktičan alat za procjenu napretka.
You have rated this product already

Upišite svoju cijenu ako želite!
Cijena za ovaj proizvod nije određena. Sami možete odlučiti želite li platiti određeni iznos ili ne.