Početna stranica :: Knjige :: Online verzija

Online verzija

Ove publikacije dostavljaju Vam se e-mailom u elektronskoj verziji.

Proizvodi

Složi prema: SKU Product cijena Default
Evropske smjernice za vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja
SKU: KOV003
Publikacija sadrži zaključke koji su nastali razmjenom iskustava kroz vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja, a koja je trajala preko dvije godine i u kojoj su učestvovali predstavnici/e iz više od 20 evropskih zemalja. Ovaj dokument nastoji doprinijeti daljnjem razvoju vrjednovanja neformalnog i informalnog učenja na evropskom, državnom i lokalnom nivou. Prijevodom publikacije na bosanski jezik Institut za razvoj mladih KULT želi dodatno ohrabriti sve zainteresirane strane da promoviraju neformalno i informalno učenje, s posebnim naglaskom na njegovo vrjednovanje, odn. priznavanje.
Smjernice sadržane u publikaciji namijenjene su širokom krugu ljudi koji izrađuju, usvajaju i provode politike, tj. onima koji su uključeni u razvoj i provođenje koncepta vrjednovanja na različitim nivoima. Skrenut ćemo pažnju da vrjednovanje nije isključivo briga institucija za obrazovanje i osposobljavanje; ono se tiče i javnih i privatnih preduzeća, nevladinih organizacija i dr. Sadržaj publikacije nastoji obuhvatiti ovu raznolikost interesnih strana (stakeholders), što je naročito vidljivo na kontrolnom spisku za praktičare, nudeći učesnicima/ama praktičan alat za procjenu napretka.

Upišite svoju cijenu ako želite!
Cijena za ovaj proizvod nije određena. Sami možete odlučiti želite li platiti određeni iznos ili ne.
Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Dodatak: Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a
SKU: KOV002
Knjiga sadrži sljedeće dokumente: Vodič kroz Zakon o mladima FBiH (s opisanim procesom donošenja Zakona), Poređenje Zakona o mladima FBiH sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, Strategija prema mladima Evropske unije, Radni dokument Komisije EU o indikatorima Evropske unije u oblasti mladih

Upišite svoju cijenu ako želite!
Cijena za ovaj proizvod nije određena. Sami možete odlučiti želite li platiti određeni iznos ili ne.